ITSF – International Table Soccer Federation

Federaţia Internaţională de Fotbal de Masă a fost înfiinţată în anul 2002 pentru a promova dezvoltarea acestui sport în întreaga lume. A promovat fair-play-ul şi a stabilit legături între strucurile oficiale naţionale, stabilind alte standarde pentru acest sport.

O parte din obiectivele ITSF conform art 1.1 din statut:

  • Promovează dezvoltarea fotbalului de masă la nivel mondial stabilind relaţii de prietenie care să unească jucătorii din întreaga lume.
  • Promovează şi dezvoltă lupta anti-doping
  • Studiază şi legiferează toate aspectele legate de fotbalul de masă în relaţiile internaţionale